Skip to main content

content Page

GIẢM TÁC ĐỘNG CỦA HEAD & SHOULDERS ĐẾN MÔI TRƯỜNG | BỀN VỮNG

CHIA SẺ

Chúng tôi đã giảm tác động của dầu gội số# 1 thế giới lên môi trường. Tìm hiểu những điều chúng tôi đang làm để giảm thiểu chất thải và việc sử dụng nước và giải quyết cáctác động của việc sản xuất tại Head & Shoulders.

Nước

Water Usage 600x367

Tại P&G, chúng tôi đang nỗ lực để giảm mức tiêu thụ nước. Chúng tôi cũng đã đạt được tiến bộ lớn – chúng tôi đã cắt giảm 58 phần trăm lượng nước sử dụng. Vàchúng tôi đang tìm cách để cắt giảm thêm 20 phần trăm vào năm 2020.

Hãy xem cách chúng tôi giảm lượng nước sử dụng

Sản xuất

ManufacturingEnergy600x367

Hàng tháng, hàng triệu chai dầu gội Head & Shoulders được sản xuất tại các nhà máy trên thế giới. Chúng tôi đang tập trung vào việc giải quyết các tác động của nó bằng cách giảmkhí thải carbon, chất thải, nước và năng lượng.

Hãy xem cách chúng tôi làm giảm tác động của việc sản xuất

Xử lý chất thải và tái chế

WasteRecycling600x367

Chúng tôi đang nỗ lực để tái chế nhiều bao bì hơn, giúp giảm thải ra các bãi chôn lấp. Bạn có biết, nếu chúng tôi tái chế tất cả các chai dầu gội Head& Shoulders đã bán, lượng nhựa mà chúng tôi tái chế mỗi năm sẽ nặng hơn năm con Voi châu Phi. Đó là hơn 24.500 tấn.

Tìm hiểu cách chúng tôi giảm chất thải

Dầu cọ

Palm Oil 600x367 update

Trên tất cả các sản phẩm của P&G, chúng tôi cam kết tuyệt đối không phá rừng trong chuỗi cung ứng cọ của chúng tôi vàsử dụng sức mạnh đổi mới của chúng tôi để thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong ngành.

Tìm hiểu thêm về nỗ lực của P&G đối với dầu cọ

CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN