Giảm phát thải ở Head & Shoulders

CHIA SẺ

Tìm hiểu xem chúng tôi đang làm việc như thế nào để giảm lượng nhựa trong bao bì sản phẩm và đảm bảo rằng gần như tất cả các chai đựng sản phẩm mà chúng tôi sản xuất đều có thể được tái chế. WasteRecycling600x367 Ngoài chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, chúng tôi còn tập trung vào chính bản thân bao bì sản phẩm.
Là dầu gội đầu số #1 thế giới, chúng tôi có trách nhiệm quản lý tốt môi trường của của chúng ta.
Những thay đổi chúng tôi tạo ra có thể có một tác động tích cực to lớn, bởi số lượng giao dịch mua các sản phẩm của chúng tôi là hơn 1 tỉ giao dịch mỗi năm.
Vì vậy, chúng tôi tiếp cận theo hai hướng để giảm lượng phát thải từ bao bì của chúng tôi:

Giảm lượng bao bì – Bằng cách sản xuất bao bì nhẹ hơn và sử dụng ít nhựa hơn, nhờ đó tạo ra ít chất thải hơn khi chai đã được dùng hết.

Bao bì có thể tái chế – Kể cả sau khi giảm lượng bao bì, chúng tôi vẫn muốn tái sử dụng nhiều chất th