Giảm tác động từ hoạt động sản xuất dầu gộI số #1 thế giớI^

CHIA SẺ

Tìm hiểu cách chúng tôi đang giảm sự tác động từ quá trình sản xuất của chúng tôi và xem chúng tôi đã đạt được những tiến bộ gì cho đến nay.

ManufacturingEnergy600x367

Chúng tôi đang nỗ lực để giải quyết các khía cạnh của quá trình sản xuất có tác động đến môi trường, bao gồm:

 • tiêu thụ năng lượng – Tất cả mọi thứ từ việc bật đèn đến vận hành các máy móc đều cần đến năng lượng.
 • Sử dụng nước – Nước được sử dụng trong làm mát và trong các giai đoạn của quy trình sản xuất, cũng như là một thành phần quan trọng trong dầu gội đầu.
 •  
 • Lượng khí thải CO2 – Tất cả mọi thứ từ việc vận chuyển nguyên liệu thô đến việc tạo ra sản phẩm đều có thể tạo ra khí thải.

 • Phát thải trong sản xuất – Tất cả các quá trình sản xuất đều tạo ra chất thải. Chúng tôi muốn giảm bớt sự phát thải và đảm bảo rằng chúng tôi biến chất thải thành sản phẩm hữu ích thông qua tái chế.

Những gì chúng tôi đã đạt được cho đến nay Dưới đây là những gì Head & Shoulders đã đạt được từ năm 2010 đến năm 2015:

 • giảm 7 phần trăm lượng tiêu thụ năng lượng
 • giảm 11 phần trăm lượng tiêu thụ nước
 • giảm 85 phần trăm phát thải
 • giảm 11 phần trăm lượng khí thải CO2
 • Biến rác thải thành các sản phẩm hữu ích Mục tiêu của chúng tôi là không xả thải ra bãi chôn lấp, điều đó có nghĩa là tìm các cách mới để tái chế và tái sử dụng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất.
  Hiện nay, có bảy nhà máy sản xuất của chúng tôi đang hoạt động ở mức độ sản xuất không có chất thải chôn lấp.
  Thay vì đưa chất thải đến bãi chôn lấp, chúng tôi tái chế chất thải. Chúng tôi biến các chai dầu gội thải bỏ thành các loại hàng hóa bằng nhựa khác, như đồ nội thất và chậu hoa.
  Sử dụng năng lượng tái tạo Một phần quan trọng trong kế hoạch giảm lượng khí thải carbon của chúng tôi là tập trung vào năng lượng tái tạo. Và chúng tôi đang tiến triển tốt:
 • Taicang, Trung Quốc – nhà máy sản xuất của chúng tôi sử dụng 100 phần trăm điện năng tái tạo từ gió để sản xuất H&S.
 • Xiqing, Trung Quốc – Hơn 15 phần trăm nhu cầu năng lượng của nhà máy hiện đang được cung cấp bởi năng lượng địa nhiệt tại chỗ. Xem cách Head & Shoulders được tạo ra Xem thêm về tính bền vững tại Head & Shoulders