Giảm tác động từ hoạt động sản xuất dầu gộI số #1 thế giớI^

CHIA SẺ

Tìm hiểu cách chúng tôi đang giảm sự tác động từ quá trình sản xuất của chúng tôi và xem chúng tôi đã đạt được những tiến bộ gì cho đến nay.

ManufacturingEnergy600x367

Chúng tôi đang nỗ lực để giải quyết các khía cạnh của quá trình sản xuất có tác động đến môi trường, bao gồm:

 • tiêu thụ năng lượng – Tất cả mọi thứ từ việc bật đèn đến vận hành các máy móc đều cần đến năng lượng.
 • Sử dụng nước – Nước được sử dụng trong làm mát và trong các giai đoạn của quy trình sản xuất, cũng như là một thành phần quan trọng trong dầu gội đầu.
 •  
 • Lượng khí thải CO2 – Tất cả mọi thứ từ việc vận chuyển nguyên liệu thô đến việc tạo ra sản phẩm đều có thể tạo ra khí thải.

 • Phát thải trong sản xuất – Tất cả các quá trình sản xuất đều tạo ra chất thải. Chúng tôi muốn giảm bớt sự phát thải và đảm bảo rằng chúng tôi biến chất thải thành sản phẩm hữu ích thông qua tái chế.

Những gì chúng tôi đã đạt được cho đến nay Dưới đây là những gì Head & Shoulders đã đạt được từ năm 2010 đến năm 2015:

 • giảm 7 phần trăm lượng tiêu thụ năng lượng
 • giảm 11 phần trăm lượng tiêu thụ nước
 • giảm 85 phần trăm phát thải
 • giảm 11 phần trăm lượng khí thải CO2
 • Biến rác thải thành các sản phẩm hữu ích Mục tiêu của chúng tôi là không xả thải ra bãi chôn lấp, điều đó có nghĩa là tìm các cách mới để tái chế và tái sử dụng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất.
  Hi