Thành phần
sản phẩm
Dầu gội dành cho da đầu nhạy cảm - Đầu & Vai

CÁC THÀNH PHẦN CỦA
HEAD & SHOULDERS

Chúng tôi chọn lựa vô cùng kỹ lưỡng những thành phần trong sản phẩm, bởi chúng tôi hiểu bạn quan tâm tới những chất mà bạn cho lên da.

Chúng tôi chỉ đưa những thành phần đáng tin cậy vào trong sản phẩm. Một số người cho rằng các thành phần sản phẩm tự nhiên an toàn hơn so với các thành phần nhân tạo, tổng hợp. Thực tế lại không chỉ đơn giản như vậy. Trước hết, chúng tôi xác định hàm lượng an toàn cho mỗi thành phần, cho dù là tự nhiên hay tổng hợp. Sau đó, chúng tôi đánh giá sự an toàn của các thành phần dựa theo phương pháp khoa học như của các cơ quan quản lý trên thế giới, bởi vì sự an toàn của bạn chính là ưu tiên số một của chúng tôi.

<