CÁC QUY TRÌNH AN TOÀN CỦA CHÚNG TÔI

Là một thành viên của gia đình Procter & Gamble, Head & Shoulders tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn như của các cơ quan quản lý trên thế giới.

CÁC QUY TRÌNH AN TOÀN CỦA CHÚNG TÔI