CÁC QUY TRÌNH AN TOÀN CỦA CHÚNG TÔI

Là một thành viên của gia đình Procter & Gamble, Head & Shoulders tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn như của các cơ quan quản lý trên thế giới.

CÁC QUY TRÌNH AN TOÀN CỦA CHÚNG TÔI

BƯỚC
/01

TRĂN TRỞ NGAY TỪ ĐẦU

Cũng như bạn, chúng tôi bắt đầu với nỗi trăn trở sâu sắc. Câu hỏi lớn nhất mà chúng tôi tự vấn chính là thành phần này có an toàn hay không.

Search Icon

Trước khi các thành phần được đưa vào dầu gội và dầu xả của chúng tôi, chúng tôi thu thập tất cả thông tin liên quan đến an toàn và độc tính của thành phần đó.

Hand Icon Image

Nếu chúng tôi có băn khoăn về nguy cơ gây hại của một thành phần nào đó, thành phần đó sẽ bị loại bỏ.

BƯỚC
/02

THẨM ĐỊNH THÀNH PHẦN. ĐẶT RA MỘT PHẠM VI AN TOÀN:

Shield image

Sau khi chúng tôi xem xét dữ liệu an toàn của thành phần, câu hỏi lớn tiếp theo mà chúng tôi đặt ra là: đâu là Phạm vi An toàn