Review Guidelines

Head & Shoulders đánh giá cao phản hồi của bạn!
Khi viết đánh giá của bạn, vui lòng xem các hướng dẫn sau:

  • Tập trung vào sản phẩm và trải nghiệm sử dụng sản phẩm của riêng bạn
  • Cung cấp thông tin chi tiết về lý do tại sao bạn thích hay không thích một sản phẩm
  • Tất cả đánh giá được gửi tuân theo các điều khoản quy định trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi

Chúng tôi bảo lưu quyền không đăng đánh giá của bạn nếu đánh giá đó có chứa bất kỳ nội dung nào sau đây hoặc vi phạm các hướng dẫn khác:

  • Những từ ngữ tục tĩu, phân biệt đối xử, hoặc từ ngữ khác không thích hợp trên diễn đàn công cộng
  • Quảng cáo, nội dung “rác”, hoặc giới thiệu đến các sản phẩm, ưu đãi hoặc các trang web khác
  • Địa chỉ email, URL, số điện thoại, địa chỉ vật lý hoặc các mẫu thông tin liên lạc khác
  • Bình luận mang tính chỉ trích hoặc hằn học về đánh giá khác được đăng trên trang web hoặc những người viết đánh giá đó

Ngoài ra, nếu bạn muốn chia sẻ thông tin phản hồi với chúng tôi về việc lựa chọn sản phẩm, giá cả, đặt hàng, giao hàng hoặc các vấn đề về dịch vụ

khách hàng khác, vui lòng không gửi phản hồi này qua mục đánh giá sản phẩm. Thay vào đó, hãy liên hệ với chúng tôi trực tiếp.

Hãy viết đánh giá của bạn!